Meer weten over ons waterbeleid

 • De Staat van Ons Water

  Hier kun je lezen hoe het staat met de uitvoering van ons waterbeleid.
  Veel voorkomende vragen worden beantwoord, en je kan doorklikken naar achtergrondinformatie.

  Meer weten over water in je eigen omgeving? Kijk dan op onswater.nl.
  De staat van ons water
 • Wie gaat over wat in het waterbeleid?

  De rol van overheden en instanties uitgelegd
  Wie gaat over wat?
 • Zijn we goed beschermd?

  Alles rondom waterveiligheid
  Zijn we goed beschermd?
 • Hoe zit het met de waterkwaliteit?

  De kwaliteit van water in onze omgeving
  Hoe zit het met waterkwaliteit?
 • Is er voldoende zoetwater?

  Over de beschikbaarheid van water
  Is er voldoende water?
 • Hoe voorkomen we wateroverlast?

  De invloed van water op de leefomgeving
  Hoe beïnvloed het klimaat en/of water ons landschap?
 • Hoe duurzaam is de waterketen?

  Afvalwater als bron van energie en grondstoffen
  Hoe duurzaam is de waterketen?
 • Wat doen we met onze waterkennis?

  Nederland: waterexpert van de wereld
  Wat doen we met onze waterkennis?
 • Wat kost het waterbeheer ons?

  Je waterrekening toegelicht
  Hoeveel kost dat waterbeheer ons?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, VNG, IPO en Vewin.

Over De Staat van Ons Water

Elk jaar wordt aan de Tweede Kamer gerapporteerd hoe het staat met de uitvoering van het waterbeleid in Nederland. Dat gebeurt middels de Staat van Ons Water. De rapportage vermeldt de ontwikkelingen in het voorgaande jaar en wordt jaarlijks in mei geactualiseerd. De getoonde gegevens gaan daarom grotendeels over 2017.

Op staatvanonswater.nl vind je algemene informatie over aansprekende onderwerpen zoals de beschikbaarheid van schoon water, hoe ons land beschermd wordt tegen overstromingen en hoe de Nederlandse expertise op watergebied wereldwijd wordt ingezet. Wat het waterbeheer zoal kost en wat en waarvoor je precies betaalt wordt ook uit de doeken gedaan.

Het beleid waarover wordt gerapporteerd is vastgelegd in het Nationaal Waterplan 2016-2021, het Bestuursakkoord Water 2011 en de Beleidsnota Drinkwater. In de Staat van Ons Water wordt eveneens verslag gedaan over de uitvoering van de Europese richtlijnen over waterkwaliteit, overstromingsrisico’s en de mariene strategie voor de Noordzee.  

De vele links op de site helpen je om makkelijk te kunnen doorklikken naar verdere achtergrondinformatie.

Over Ons Water

Wij willen Nederlanders bewuster maken van water. Door te laten zien wat er aan watermanagement gebeurt in Nederland en bij jou in de buurt. Door te laten zien wat er nodig is voor de toekomst, want we zijn nooit klaar met ons water. En door tips te geven wat je zelf kunt doen. 

Kijk op onswater.nl. Daar kun je op jouw postcode informatie en verhalen vinden.

Vragen of opmerkingen?

Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties over staatvanonswater.nl kun je mailen naar: info@staatvanonswater.nl